Gögn: Myndir af því sem rannsakað er, blöð, skriffæri.
Markmið: Hugtakagreining.

Lýsing:

Þátttakendum er skipt í hópa. Hver hópur fær nokkrar myndir sem leiðbeinandi hefur tekið saman af einhverju sem flokka má sem mismunandi fallegt. Hér gæti verið um að ræða myndir af fólki, byggingum, bílum, listaverkum, náttúrufyrirbærum, s s blómum, fossum o.s.frv. Allir hópar fá sömu myndirnar.

Hóparnir vinna þar sem þeir geta ekki fylgst með hver hjá öðrum og raða myndunum niður eftir því hvað er fallegast, næst fallegast, þriðja fallegast o.s.frv. Óskað er eftir því að rökstuðningur fylgi með ákvörðun hópsins og ef um ágreining er að ræða skal gera grein fyrir honum.

Þegar allir hópar hafa lokið störfum sínum koma þeir saman og gera grein fyrir niðurstöðum Þá kemur í ljós hvort skilningur þátttakenda á hugtakinu fallegt sé sambærilegur.

Að endingu er reynt að finna skilgreiningu á hugtakinu fallegt í ljósi þeirrar vinnu sem fram fór.

Einnig má útfæra þetta verkefni þannig að um fleiri en eitt sett af myndum sé að ræða sem hóparnir rannsaka t.d. ef myndir af fólki eru skoðaðar gæti eitt sett mynda verið af konum og annað af körlum.