Hlustunaræfing

Gögn: Skriffæri, blöð
Markmið: Að hlusta á virkan hátt, taka eftir því sem sagt er, hugsa áður en eitthvað er sagt og grípa ekki fram í fyrir öðrum.

Lýsing:

Þessari æfingu er ætlað að sýna þátttakendum fram á hversu mikilvægt það er að hlusta vel í heimspekilegum samræðum. Það reynist oft erfitt að fá þátttakendur til að bíða eftir orðinu, hugsa málið og tjá sig ekki um leið og þeim liggur eitthvað á hjarta. Þessari æfingu er ætlað að þjálfa virka hlustun, biðlund og þolinmæði í samræðum.

Þátttakendur sitja í hring og snúa baki hver í annan. Mikilvægt er að þátttakendur sjái ekki hver annan þar sem truflandi tjáskipti gætu farið fram. Fyrir aftan hvern og einn er blað og penni á borði.

Æfingin stendur í nokkrar mínútur t d sjö mínútur, lengur eða skemur og gengur hún út á það að sérhver þátttakandi má segja það sem hann vill og tala eins lengi eða eins stutt og hann vill en hann má ekki tala þegar annar hefur orðið. Það verður ávallt að líða ákveðinn tími frá því að sá sem talaði lauk sínu máli og þar til sá sem tekur við hefur mál sitt. Ef einn talar í fimm sekúndur verða að líða 10 sek þar til sá næsti tekur til máls, ef einn talar í 30 sek verða að líða 60 sek þar til sá næsti tekur til máls o s frv. Hér er ekki um samræður að ræða og þarf ekki að vera samhengi í því sem sagt er heldur er orðið frjálst um hvaðeina sem þátttakendur vilja tjá sig um. Engum er hinsvegar skylt að tjá sig og ef enginn tjáir sig allan tímann þá er það allt í lagi.

Hlutverk stjórnanda er að taka tímann af æfingunni í heild sinni og af máli hvers og eins og minna þátttakendur á að virða leikreglurnar ef ástæða er til.

Þegar tíminn er liðinn snúa þátttakendur sér að borðum sínum og fá þeir tvær mínútur (hver stjórnandi getur ráðið tímanum) til þess að skrifa niður allt sem þeir heyrðu. Ekki eru gefin nákvæmari fyrirmæli. Það sem átt er við með „allt sem þeir heyrðu“ felur bæði í sér það sem þátttakendur sögðu og það sem stjórnandi sagði auk umhverfishljóða, t d ef einhver segir eitthvað fyrir utan, hljóð í bíl eða flugvél o s frv.

Þátttakendur bera svo saman það sem þeir heyrðu.